Somebody: ѕќћјЋ≈Ќ№ ” ))
[LOGOUT] Somebody уходит из чата
Somebody входит в чат
[LOGOUT] Somebody уходит из чата
Somebody входит в чат
[LOGOUT] Somebody уходит из чата
Somebody входит в чат
[LOGOUT] Somebody уходит из чата
Somebody входит в чат
[LOGOUT] Somebody уходит из чата
Somebody входит в чат
[LOGOUT] Somebody уходит из чата
AGK входит в чат
[LOGOUT] AGK уходит из чата (дисконнект)
Somebody входит в чат
Somebody: «дравствуй, ∆ора. :)
[LOGOUT] Somebody уходит из чата
Somebody входит в чат
[LOGOUT] Somebody уходит из чата
Somebody входит в чат
[LOGOUT] Somebody уходит из чата